Instagram

The CoffeeTrail Map​

שביל עגלות הקפה שלנו

איזו כוס קפה תלך הכי טוב עם הטיול שלכם היום? זו שהכי קרובה! בעזרת מפת העגלות שלנו תוכלו לתכנן את מסלול הטיול שלכם עם עצירות כיפיות וטעימות על הדרך, או לאתר את העגלה שהכי קרובה למיקומכם הנוכחי.

סימן לעגלות קפה הפתוחות בשבת