Instagram Map-marker-alt

The CoffeeTrail Map​

שביל עגלות הקפה שלנו

איזו כוס קפה תלך הכי טוב עם הטיול שלכם היום? זו שהכי קרובה! בעזרת מפת העגלות שלנו תוכלו לתכנן את מסלול הטיול שלכם עם עצירות כיפיות וטעימות על הדרך, או לאתר את העגלה שהכי קרובה למיקומכם הנוכחי.

ירוק – פתוח בשבת | חום – פתוח בימי חול | כחול -עם תעודת כשרות